Hỗ Trợ Đào Tạo Phòng Marketing Online

Tại sao lại là Hỗ trợ đào tạo Phòng Marketing Online?

Trong suốt quá trình thực hiện các dự án online, nhiều doanh nghiệp sau khi nhận được hỗ trợ từ Oxygen về online, họ hài lòng, có kết quả tốt, sau khi tin vào mô hình, chiến lược thì họ muốn chủ động hơn trong việc vận hành hệ thống online của riêng mình. Từ khi đó, họ đề nghị Oxygen bàn giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng và đào tạo một phòng ban có thể tiếp tục duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống online, đồng thời tiếp tục cải tiến và phát huy hệ thống theo thời gian. Oxygen chúng tôi giúp họ làm điều này, sau khi phòng ban vận hành tốt, ổn định, chúng tôi gọi đó là Phòng Marketing Online.

 

Thế nào là một Phòng Marketing Online và cách xây dựng?

Có thể hiểu là một phòng ban như đã nói ở trên: các thành viên trong phòng ban có năng lực để duy trì, phát triển một hệ thống markering online, quảng cáo online vận hành tốt, thực thi được các chiến lược quảng cáo, marketing đã đề ra. Như thế đã là một phòng ban thì sẽ có trưởng phòng, người đại diện cho cả phòng để làm việc với cấp trên, rồi lại có cả các thành viên khác giữ các vai trò cụ thể trong việc vận hành hệ thống online.

Qua thực nghiệm từ việc triển khai Phòng Marketing Online, chúng tôi thấy rằng để tìm được những ứng viên phù hợp không hề đơn giản. Điều này thể hiện rõ qua việc phỏng vấn, có những ứng viên đáp ứng khá nhiều tiêu chí, nhưng vẫn có các tiêu chí còn chưa đạt. Rồi có ứng viên gần như biết rất nhiều nhưng chưa bắt kịp toàn bộ hệ thống hoặc toàn bộ phần công việc của mình. Ngay lúc này, điều đúng đắn là hãy tuyển các ứng viên phù hợp, sau đó bàn giao, đào tạo, training để bổ khuyết và giúp họ nắm giữ các vị trí một cách phù hợp nhất.

Nghe cũng đơn giản thôi mà! Đúng vậy, công việc rất đơn giản song cần có một số lưu ý, chúng ta biết đấy người ta hay nói “sai một ly, đi một dặm” hay “chiến lược đúng, quá trình thực thi sai thì có thể sửa, chứ chiến lược sai mà thực thi đúng thì …”. Bên cạnh ứng viên phù hợp cho các vị trí, một trainer phù hợp, có kinh nghiệm trong thực chứng hỗ trợ phòng ban, cùng với kinh nghiệm chia sẻ, kinh nghiệm thực hiện dự án là điều cực kỳ quan trọng. Oxygen chúng tôi làm được điều quan trọng này!

Điều gì sẽ xảy ra nếu Doanh nghiệp bạn đang sở hữu một Phòng Marketing Online vận hành tốt hệ thống để thực thi ý tưởng, chiến lược của Doanh nghiệp bạn? Phải, bạn có thể nói rằng nó sẽ lan tỏa thương hiệu của bạn như cách bạn thấy Lazada, Chợ tốt làm, hay bạn có thể nghĩ đến việc doanh số tăng nhanh, không những thế lại ngày càng tăng. Một Phòng Marketing Online sẽ giúp cho chiến lược, ý tưởng và mọi kế hoạch của bạn trở nên vận hành dễ dàng.

 

Chưa bao giờ sự do dự, sự chần chừ làm nên điều tuyệt vời, vì thế, ngay bây giờ hãy gọi ngay 01234 688 999 (hoặc email về nghia.nt@oxygen.com.vn) để nhận ngay giải pháp với thật nhiều giá trị bất ngờ!